Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Записване на новоприетите магистри за учебната 2015/2016 г.

   

14.09.2015

Записване на новоприетите магистри за учебната 2015/2016 г.

 

Стопански факултет

 

I. Класиране: І-ви етап – места субсидирани от държавата – В срок до 23.09.2015 г. Ректорът издава обща заповед за записване на класираните кандидати

 

- Записване: на 24 и 25 септември 2015 г. (чл.26 (3) от Правилника на Университета)

 

График:

 

24 септември – Магистърски програми по Икономика

 

25 септември – Магистърски програми по Стопанско управление

 

II. Класиране: ІІ–ри етап – окончателен – за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

 

- Заповед на Ректор – В срок до 06.10.2015 г. - чл.27 (2) от Правилника на Университета)

 

ІІ-ри етап:

 

- Записването се извършва по график в срок от пет работни дни от датата на издаването на заповедта.

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

 

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит (защитата) (с тези документи разполагамe).

 

2. Именник (по образец) от Стопански факултет

 

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

 

4. Три снимки с формат 3,5 / 4,5

 

5. Платена такса – ст.№ 408 (Каса) Стопански факултет,

 

Приемно време: 9.00 – 12.00 / 13.00 - 16.00 ч.

 

или по банков път

 

Документите ще се приемат в зала № 417

 

Приемно време: 9.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 ч.