Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Лекции по Основи на митническия контрол при х. ас. Цветан Мадански: сряда, от 11 до 13 ч.

   

23.03.2015

 

Лекциите по Основи на митническия контрол при х. ас. Цветан Мадански ще се провеждат в сряда от 11 до 13 ч. в зала 418.

Курсът е избираем за студентите от ОКС Бакалавър от всички курсове и за студентите от ОКС Магистър.