Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2019/2020 - юли и септември 2019 г.

   

14.06.2019

 

Вижте и административните изисквания за всички програми в Стопанския факултет

 

След предварителните изпити през юли, редовният прием на магистри в посочените магистърски програми е със срок за изпращане на заявление за участие до 10 септември 2019 г. Устното събеседване ще се проведе на 11 септември 2019 г. от 18:00 часа. Допълнително ще бъдат обявени зали.

 

Ако разполагате с необходимите документи за кандидатстване, може да ги донесете на устното събеседване.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1)

- Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;

ИЛИ

- Оригинал и копие от Академична справка за завършена ОКС „Бакалавър”;

 

2) Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;

 

3) Лична карта;

 

4) Оригинал и копие от Документ за платена такса за събеседване – такса 30 лева за всеки изпит/събеседване.

 

ВНИМАНИЕ! Ако се явявате на предварителния прием, завършвате през настоящата учебна година и не разполагате с горепосочените документи, е необходимо да донесете само документ за платена такса за изпит/събеседване.

Копията на всички документи остават при изпитната комисия. Оригиналите се представят задължително при записването, след което се връщат.

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10 – Сектор „Учебен” или до Катедра Икономика и управление по отрасли:

- ръководител Катедра ИУО: доц. д-р Атанас Георгиев, ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

- научен секретар: ас. Мария Трифонова, mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg

 

Вижте и административните изисквания за всички програми в Стопанския факултет