Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / График за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г.

   

06.11.2013

 

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

 

Б А К А Л А В Р И

 

Начало на регистрацията на молбите -декларации за стипендии по успех в интернет страница на адрес http://stipendii.uni-sofia.bg/ 5.11.2013 г. (вторник)

График за подаване на молбите-декларации за стипендии по успех при инспектор „Студенти“ стая 402 от 9-13ч.

 

7.11-втори СУ, 8.11-втори И

11.11- трети СУ,12.11-трети И

13.11-четвърти СУ,14.11-четвърти И

ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВСИЧКИ:15 и 18 ноември 9-13ч.

Край на регистрацията на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии през интернет страницата 17 ноември 2013 г., (неделя), 23:59 часа
Край на подаване на молбите-декларации за кандидатстване за стипендии по успех при инспектор „Студенти“ на съответния факултет 18 ноември 2013 г., (понеделник), 13.00 часа
Класиране 22 ноември 2013 г. (петък)
Подаване на жалби 26 и 27 ноември 2013 г. (вторник и сряда)
Разглеждане на жалбите от комисията по стипендии 28 ноември 2013 г. (четвъртък)
Окончателно класиране 29 ноември 2013 г. (петък)

 

 

Забележка:

1. Студентите от 1-ви курс, започнали обучението си през зимния семестър на учебната 2013/2014 г. нямат право на стипендия. Студентите от 1-ви курс, започнали обучението си през летния семестър на учебната 2012/2013 г. декларират успеха си само от първия семестър на обучение.

2. Хартиеният вариант на молбата-декларация се заверява от инспекторите „Студенти” и се депозира при тях.

3. Класирането за стипендии по успех се извършва по специалности.

4. Ако успеха ви в SUSI не е верен, той може да се коригира в стая 402 върху хартиения формуляр.

 

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА НА СУ.

 

ПОПРАВКИ ВЪРХУ ФОРМУЛЯРА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТАЯ 402, ПРИ ПОДАВАНЕТО!