Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Публикувана в сп. Икономическа мисъл статията на доц. д-р Теодор Седларски "Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика"

   

19.10.2015

 

В брой 4/2015 на сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията "Статусна икономика, институционален дизайн и икономическа политика" (с. 3-22) на доц. д-р Теодор Седларски.

Резюме:
Систематизирани са постиженията в рамките на модерното изследователско поле на икономическия анализ на социалния статус, съществени за изграждането на ефективни институции и провеждането на успешни стопански политики. Психологическият ефект на адаптация към текущите нива на потребление и значението на сравнителното благосъстояние в социалния контекст разкриват възможности за обяснение и предвиждане на човешкото поведение от рационалистична икономическа перспектива в ситуации, традиционно изследвани в социологията. Отчитането на ефектите от статусната надпревара в икономическите модели позволява по-задълбочен и реалистичен анализ на формите на обществено-икономическа организация, последствията от планирани стопански политики и ролята на съществуващите институцио-нални структури за субективното благосъстояние на членовете на обществото.

 

Пълен текст на статията (pdf)