Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Публикувана е статия на проф. дмн Иван Иванов и колеги в Systems & Control Letters

   

01.11.2019

 

 

Статия, в която проф. дмн Иван Иванов, преподавател в Катедра Статистика и иконометрия на Стопанския факултет, е съавтор, ще бъде публикувана в том 134/2019 г. на престижното издание Systems & Control Letters (IF 2.624) на Elsevier.

 

 

 

Публикацията е озаглавена Stochastic linear quadratic differential games in a state feedback setting with sampled measurements и в нея автори са Vasile Drăgana (Institute of Mathematics "Simion Stoilow" of the Romanian Academy, Bucharest, Romania & Academy of the Romanian Scientists, Romania), Ivan G. Ivanov и Ioan-LucianPopa (Department of Exact Science and Engineering, University "1st December 1918" of Alba Iulia, Romania).

 

Публикацията е достъпна в Science Direct