Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Нова статия на ас. д-р Деян Радев в съавторство с Изабел Шнабел от Борда на ЕЦБ и Торстен Бек от Cass Business School

   

15.05.2020

 

 

Статията на ас. д-р Деян Радев „Ефектът на режимите за банково преструктуриране върху системния риск“ (Bank Resolution Regimes and Systemic Risk) в съавторство с Изабел Шнабел от Борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Торстен Бек от Cass Business School е приета в дискусионната серия на престижния Център за изследване на икономически политики (CEPR) (DP14724). Кратко резюме на статията бе публикувано и в блога на VoxEU.org. Свободен достъп до статията е осигурен през SSRN

 

DRadev

 

Авторите на статията изследват ефекта на режимите за банково преструктуриране върху уязвимостта на финансовата система към кризи. Използвайки нова и детайлна база данни за законодателните реформи за банково преструктуриране в 22 държави-членки на Съвета за финансова стабилност (Financial Stability Board), авторите откриват, че по време на негативни системни шокове като колапса на Lehman Brothers, системният риск нараства повече в юрисдикции с по-всеобхватен режим за банково преструктуриране. От друга страна, системният риск в тези държави намалява повече след положителен системен шок като речта на Марио Драги, че в рамките на пълномощията си, Европейската централна банка ще направи „каквото и да е необходимо“ („whatever it takes“), за да защити еврото. Тези резултати подкрепят тезата, че по-всеобхватните режими на банково преструктуриране имат процикличен ефект върху системния риск в банковата система и не трябва да са единственото средство за справяне с банки в затруднено положение по време на криза. По-конкретно, режимите за преструктуриране се нуждаят от подобряване на макропруденциалното си измерение, например чрез въвеждане на стриктно контролирани изключения от клаузата за „споделяне на загуби“ (bail-in tool) по време на системни финансови кризи.

 

Статията е представяна пред Съвета на федералния резерв, Банката за международни разплащания, Европейската централна банка, Европейския съвет за системен риск, Единния съвет за преструктуриране, Централната банка на Англия, Cass Business School, университетите в Бон, Франкфурт, Манхайм и Мюнхен, както и на конференциите на Американската икономическа асоциация и Европейската икономическа асоциация. Планирани презентации пред Федерална служба за контрол на финансовите услуги на Германия (BaFin) и Федералната корпорация за гарантиране на влоговете на САЩ (FDIC) са временно отложени заради пандемията от COVID-19.

 

 

Важно: Статията представя гледищата на своите автори и не трябва да се цитира или разбира като официална позиция на ЕЦБ.