Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / На 17.11.2018 г. г-н Стефан Димитров, управител на ТМФ България и г-жа Диана Петкова, мениджър в компанията, представиха темата "Счетоводно отчитане на имоти, машини и съоръжения. Представяне във финансовите отчети"

   

20.11.2018

На 17.11.2018 г. г-н Стефан Димитров, управител на ТМФ България и г-жа Диана Петкова, мениджър в компанията, представиха темата "Счетоводно отчитане на имоти, машини и съоръжения. Представяне във финансовите отчети" пред магистрите от МП "Счетоводство и одит", акредитираната от международната професионална организация ACCA .

5

Студентите имаха възможност да се запознаят със спецификите на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи в контекста на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Гост-лекторите споделиха своя богат практически опит, илюстрирайки счетоводните изисквания с разнообразни и интересни казуси и засегнаха в презентацията си промените, резултата от приемането на новия МСФО 16 Лизинги.

1
4

 

Съвместните инициативи на ТМФ България и Стопанския факултет продължават с планираното за 23.11.2018 г. събитие "Ден на отворените врати в ТМФ България ".

3
2