Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Студенти ОБНОВЕНО 25.05.2022 / Студентски конференции / Междууниверситетска студентска конференция „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“

   
Междууниверситетска студентска конференция „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“

На 1-3 юни 2011 г. за трети пореден път Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организира Кръгла маса на тема „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“.

Конференцията е включена в научния календар на секция „Българистика” към Научна програма „Памет“ на Университетския хуманитарен комплекс „Алма Матер” (Докторантски и пост-докторантски институт „Диалог Европа“), финансиран по проект на Националния фонд „Научни изследвания”.

 

Програма

 

1 юни

Посещение на гр. Самоков.

Настаняване на участниците в конференцията и регистрация.

 

2 юни

 

Сутрешно заседание: водещ гл. ас. Александър Антонов

9.00 - 9.30 - Откриване на конференцията

Доц. д-р Красимира Мутафова, ВТУ

Доц. д-р Надя Манолова-Николова, СУ

 

Здравето

9.30 – 9.45 -Димитър Димитров, доц. д-р, ВТУ - Византийската медицина: лечение и лечители

9.45 – 10.00 - Драгомир Георгиев, специалност История, ІІІ курс,ВТУ - Чумната епидемия и отражението й върху средновековното българско общество

10.00 – 10.15 - Красимира Мутафова, доц. д-р, ВТУ - Болести и лечебни практики сред павликяните

10.15 – 10.30 - Надя Манолова-Николова, доц. д-р., СУ – Вестник Турция за холерната епидемия през 60-те години на ХІХ в.

10.30 - 10.45 - Екатерина Михова, докторант, СУ – За здравето на търновци през 1872 г.

 

10.45 – 11.00 – Дискусия

 

11.00 – 11.30 – Кафепауза

 

11.30 – 11.45 - Георги Георгиев, магистър СУ – Опиум и магия. Лекарственици от ранния ХІХ в.

11.45 – 12.00 - Невена Неделчева, магистър ВТУ - Култът към светците в хетеродоксните двуобредни светилища: спасение на тялото или спасение на душата (по примера на култа в Лудогорието и Герлово)

 

Стандарти и производство. Храна и облекло

12.00 – 12.15 - Надежда Христова, доц. д-р, ВТУ - Храната като социален маркер в Средновековния запад

12.15 - 12.30 - Георги Георгиев, докторант по етнология, ВТУ - Колективните хранения у българите – социалност, общност, идентичност

12.30 - 12.45 - Андрей Андреев, доц. д-р, ВТУ - Руски поглед върху балканската кухня (Н. Лейкин „На гости на турците”)

12.45 – 13.00 – Дискусия

 

Следобедно заседание: водещ доц. д-р Красимира Мутафова

15.00 - 15.15 - Иван Костадинов Лазаров, доц. д-р ВТУ - Всекидневният живот през погледа на Григорий Цамблак

15.15 - 15.30 - Иван Христов, специалност История, ІІ курс, ВТУ – Жизнен стандарт и икономически възможности на добруджанските владетели през XIV век

15.30– 15.45 - Мая Джамбазова, специалност Български и история, IV курс, ВТУ - Модата като външен израз на полови, социални и етнически различия в Стария свят и Средновековна Европа

15.45 – 16.00 - Христо Христозов, магистър СУ – Динамика на пазарните отношения във Филибе края на ХV-ХVІ в. Производството и търговията с текстил

16.00 – 16.15 - Моника Илиева, магистър „Българска история”, ВТУ - Хайдушкото облекло като идентификационен код

 

16.15 – 16.30 Дискусия

 

16.30 – 17.00 Кафепауза

 

Вечерно заседание: водещ доц. д-р Андрей Андреев
Сакрална и жизнена среда

17.00 – 17.15 - Константин Голев, докторант, СУ – Климатичният фактор в ежедневието на куманите от черноморските степи

17.15 - 17.30 - Николай Хрисимов, ВТУ - Климатът и всекидневието на българите в Първото българско царство

17.45 – 18.00 - Пламен Дойчев, Магистърска програма по Археология, ВТУ - Ранновизантийската фортификация – реконструкция на строителния процес

17.45 - 18.00 - Александър Антонов, гл. ас., СУ – Стандарти на пътуването през ХVІ –ХVІІІ в.

18.00 - 18.15 - Пулина Антонова, докторант, СУ – Аскери чифлиците като основа за поява (ядро) на нови селища. Процесът на трансформация в Софийско 16 - 18 век.

18.15 - 18.30 - Илияна Ганчева, ас. ВТУ -"Обредната чистота в календарните празници на българите"

18.30 - 18.45 Дискусия

 

3 юни

 

Сутрешно заседание: водещ доц. д-р Надя Манолова-Николова

9.30 – 9.45 - Цветомир Тодоров, магистър СУ – Съвместно съжителство на две населени места – старото българско село Долно Крушево и новосъздадения османски град Селви в периода ХV-ХVІІІ в.

9.45 - 10.00 - Жулиета Гюлева, докторант по Средновековна българска археология, ВТУ - Фондаторската дейност на османската управляваща върхушка в българските земи през XV–XVI в. и нейният принос за градското развитие.

10.00 - 10.15 - Атанаска Стамболийска, докторант по „История на БългарияХV–ХVІІ в.”, ВТУ - Ктиторски надписи и портрети от Видинска епархия

10.15 - 10.30 - Светлана Иванова, доц. д-р., СУ – Османските фондации и градския урбанизъм

10.30 - 10.45- Маринела Бориславова Маринова, специалност История, IV курс - „Еврейските молитвени домове и училища в България”

 

10.45 - 11.00 – Дискусия

 

11.00 – 11.30 - Кафепауза

 

11.30 - 11.45 - Десислава Димитрова, специалност История, ІІІ курс - „Апокалиптичните картини в българската стенопис и всекидневието на българите”

11.45 - 12.00 - Пресиян Костадинов специалност история, ІІ курсВТУ-"Социални преобразувания в българското общество след 9.ІХ.1944 година"

12.00 –12.15 - Георги Канев, докторант, СУ - Пактът „Зимма” в документите на Рилския манастир през XV – XVII в.

 

Социалните типажи на ежедневието

12.15 - 12.30 - Николета Тухчиева, магистър СУ – Войнуците вПанагюрище в края на ХVІІІ-началото на ХІХ в.

12.30 -12.45 - Ивелина Машева, докторант, СУ – Православните християнки и действащите система на наследствено право в централните балкански провинции на Османската империя (30-70-те години на ХІХ в.)

 

12.45 - 13.00 – Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Кафепауза

 

Обедно заседание: водещ доц. д-р - Димитър Димитров

13.45 - 14.00 - Любомир Янакиев, магистър СУ – Дисциплина и ред. Щрихи от живота на българските доброволци в Белгард, 1867-1868

13.45 - 14.00 - Мариета Кожухарова, бакалавър СУ – Свищовското семейство Хаджиконстантинови – поглед към живота на част от българите в ХІХ в.

14.00-14.15 - Боряна Антонова, магистър СУ – «Инак човек да има парички тук нийе тъй лошаво” Южнославянският пансисон на Тодор Минков през погледа на Илия Миларов

14.15 - 14.30 - Цветомира Антонова, СУ – Българският свещеник през 20-30 -те годити на ХХ в. революционер, кооператор и Божий служител/три казуса.

14.30 – 14.45 – Дискусия и закриване на конференцията

Коментари

Влезте за да коментирате.