Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Разписание на часовете ОБНОВЕНО 30.09.2019 г.!!! / Бакалавърска степен, задочно обучение ОБНОВЕНА!!!! 1.8.2019 г.

   

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2019/2020 г.

*****

*****

Студентите от специалност „История“, задочно обучение, 4 курс, Модул А, през зимният семестър на 2018/2019 г. по учебен план трябва да изберат една от следните дисциплини:

  • България и Европа след Втората световна война
  • История и митология
  • Преходът на Източна Европа
  • Културни стратегии на българската държава 19 – 20 в.

За предвиденото по учебен план обучение е необходимо групата студенти да е не по-малко от 6.

Моля, подавайте заявления при Емилия Харизанова на email: eharizanova@uni.clio-sofia.bg

Срок: до 26.08 2019 г.

 

Студентите от специалност „История“, задочно обучение, 5 курс, Модул А, през зимният семестър на 2018/2019 г. по учебен план трябва да изберат две от следните дисциплини:

  • Регионални проблеми в Испания през 20 в.
  • Революции и диктатури в Латинска Америка
  • Образование, наука и идеология в България 1944 – 1989 г.

За предвиденото по учебен план обучение е необходимо групата студенти да е не по-малко от 6.

Моля, подавайте заявления при Емилия Харизанова на email: eharizanova@uni.clio-sofia.bg

Срок: до 26.08 2019 г.

 

Студентите от специалност „История“, задочно обучение, 5 курс, Модул Б, през зимният семестър на 2018/2019 г. по учебен план трябва да изберат две от следните дисциплини:

  • Историческата география в историческото образование
  • История и гражданско образование
  • Българско средновековие, хипотези и митологеми

За предвиденото по учебен план обучение е необходимо групата студенти да е не по-малко от 6.

Моля, подавайте заявления при Емилия Харизанова на email: eharizanova@uni.clio-sofia.bg

Срок: до 26.08 2019 г.