Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Дипломация и разузнаване на Балканите

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Изпит: събеседване

Ръководител: проф. дин Иван Първев

тел.: 02/9308 343

e-mail: parvev@clio.uni-sofia.bg; baramova@uni-sofia.bg

****

Website: https://see.uni-sofia.bg/diplomaciya.html

unnamed

Facebook страница на МП "Дипломация и разузнаване"

 

*****

„Дипломация и разузнаване“ е интердисциплинарна магистърска програма, която цели да запознае студентите с взаимовръзката

36320649_821996667989855_898762485539012608_o

между дипломация и разузнаване като феномен от историята на България и на Балканите през ХVIII-XX в. Тя доразвива концепцията на популярните напоследък в САЩ и Великобритания университетски програми „Intelligence Studies“, като слага допълнителен акцент върху регионалната и националната история, пречупена през призмата на дипломацията и международните отношения.

Студентите ще се запознаят в хода на обучението си с дипломацията на великите сили в Югоизточна Европа, с техните специални интереси на Балканите и в България, ще научат как са се формирали информационно-разузнавателни им мрежи. Същевременно те ще узнаят как се създават службите за външно разузнаване в България след 1878 г., как са функционирали и каква е била връзката между дипломация и разузнаване и доколко това взаимодействие е било успешно.

Освен посочените академични модули в МП „Дипломация и разузнаване“ е предвидено и организирането на специален „Ситуативен семинар“, който ще позволи на студентите да придобият умения за геополитически и геостратегически анализ. По този начин бъдещите магистри ще могат да използват получените академични познания за създаване на специализирани компетенции. В ”Ситуативния семинар” ще бъдат канени като модератори известни експерти от различни анализационни центрове у нас и в чужбина.

Завършилите МП „Дипломация и разузнаване“ ще могат да потърсят реализация в различни държавни, правителствени и неправителствени организации, които имат нужда от експерти с компетенции за анализ на историята и на съвременните предизвикателства пред България и пред балканския регион като цяло.

Събеседването има за цел да провери общата информираност и интерес на кандидатите в областта на дипломацията и разузнаването като част от миналото на Балканите, както и мотивацията за избор на магистърската програма.

Професионална реализация: Магистърската програма „Дипломация и разузнаване на Балканите“ е насочена към студенти, завършили бакалавърска степен в различни хуманитарни, социални и педагогическите специалности, както и абсолвенти на военни факултети и Академията на МВР.

------

Учебен план - уч. 2023/2024 г.