Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2024/2025 г. / Исторически факултет / Археология

   

Срок на обучение:

  • 3 семестъра (за бакалаври по Археология)
  • 4 семестъра (завършили специалностите: История, Етнология, Архивистика и документалистика, История и география)
  • 5 семестъра (за бакалаври без историческа подготовка)

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Даниела Стоянова

тел.: 02 9308 572

e-mail: stoianova@uni-sofia.bg

****

Магистърската програма по Археология е насочена към специализираната и профилирана подготовка на студентите в областта на археологията. Студентите получават задълбочени теоретически и практически познания и опит, които им дават възможност да се реализират професионално в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на културния туризъм и др.

Магистрите по археология са високо подготвени специалисти в областта на проучването и опазването на културното наследство, които могат да заемат експертни и други длъжности, за които се изисква висше образование и/или магистърска степен, в държавните и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.

Конкурсният изпит е събеседване, което има за цел да установи научния интерес на кандидатите и мотивацията за работа в конкретна проблематика на археологията и нивото на общата им археологическа и езикова подготовка.

 

Теми за събеседване:

  1. Границите на археологическата интерпретация.
  2. Археология и време – датиране, периодизации, хронологически таблици.
  3. Артефактът и неговата археологическа среда.
  4. Методи в археологията.
  5. Археологическото изследване – принципи на структуриране на научния текст за различни цели.

_____________

Учебни планове