Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Научен семинар на тема: “GOTHIC RAIDS IN THE MID-THIRD CENTURY CE IN THE TERRITORY OF MODERN-DAY BULGARIA”

   

На 23.04.2019 г. в зала 2 на Ректората, на СУ бе проведен втори, заключителен, семинар на тема: “GOTHIC RAIDS IN THE MID-THIRD CENTURY CE IN THE TERRITORY OF MODERN-DAY BULGARIA”. Събитието бе организирано в рамките на проект ДН

IMG_20190423_133130

ТС/Австрия 01/11 – Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на ІІІ в. сл. Хр. в днешните български земи“ с научни ръководители проф. Диляна Ботева и проф. Фриц Митхоф, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката по двустранна спогодба „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2016 г. – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ“.

 

В програмата на семинара бяха представени теми и теории, разглеждани и развивани в хода на дейностите по съвместния проект на Софийски университет и Виенски университет. В плодотворната научна дискусия по време на форума се включиха участниците в проекта, представители на различни научно-изследователски и образователни институции и звена, сред които Национален археологически институт с музей към БАН, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Институт за изследване на изкуствата към БАН и др., като активно участие взеха и студенти на Исторически факултет, СУ.

IMG_20190423_134514