Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Радослав Спасов - Българско възраждане

   

 

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 28

 

Телефон: (02) 9308/ 280

E-mail: radoslavspasov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

ttps://orcid.org/0000-0002-4326-4909

snimka Spasov

Биографични данни

 • 1995 г. - Средно образование в Математическа гимназия „Баба Тонка“ – Русе
 • 2000 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2000 г. - квалификация „Журналист-кореспондент на средствата за масово осведомяване“ от Център за образователни услуги на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2002-2004 г.– учител в ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
 • 2004-2007 г.– редовен докторант към катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, защита на докторска теза на тема: „Българите католици в Северна България (1700-1878)“
 • 2007-2008 г. – библиотекар в ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
 • 2008 г. – архивист в Български исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
 • 2008-2010 г. – редактор в отдел „Рисърч и архив“ в телевизия ПРО.БГ
 • 2010-2018 г. – ст. асистент/гл. асистент по История на Българското възраждане в катедра История на България в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2016 г. – защитен втори докторат в катедра „Български език като чужд“ във ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Българското културно и историческо пространство (визуализация на обучението по български език като чужд)
 • 2018 г. – до този момент – доцент по История на Българското възраждане в катедра по История на България в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Заемани административни длъжности

 • От до 2013 г. до този момент – зам. директор на музея на СУ „Св. Климент Охридски“
 • От 2019 до 2021 г. – член на комисията на ИФ за одобряване и отчитане на проекти по Наредба 3 на фонд „Научни изследвания на СУ
 • От 2021 г.- ръководител на Магистърска програма „Възраждане и памет“

Специализации

 • Трети Римски университет в Рим (Италия) – февруари – април 2007 г.
 • преподавателски обмен по програма „Еразъм“ в Солунски университет „Аристотелос“ (Гърция) – юни 2015 г.;
 • лятно училище за румънски език и култура към Букурещки университет (Румъния) – юли-август 2015 г.;
 • научна специализация в Трети Римски университет в Рим (Италия) – септември 2015 г.;
 • преподавателски обмен по програма „Еразъм“ в Линк кампус университет в Рим (Италия) – май 2017 г.;
 • преподавателски обмен по програма „Еразъм“ в Университета Корфу (Гърция) – май 2018 г.

Членство в научни организации

 • Международна асоциация по българистика
 • Българско дружество на англицистите
 • Център по междукултурна комуникация и медиация, в момента част от Франкофонски център на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • творческата организация „Филмаутор“

Научни интереси

История на Българското възраждане, българският църковен въпрос в международните отношения, медийно отразяване на историята, възрожденска култура

Отличия и награди

 • Грамота за активно участие в национално историческо състезание „Народните будители и аз“, под патронажа на Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова, 2016 г.
 • „Посланик на Русе“ - за високи постижения и принос към подобряването имиджа на Русе, за разпознаваемостта и утвърждаване му като модерен и културен европейски център - 2015 г.
 • Трета награда на фестивала за исторически филми Пловдив - 2009 г.
 • Специална награда на фестивала „Българската Европа“ - 2008 г.
 • Годишна награда на Съюза на българските журналисти - 2007 г.
 • Награда за творчески портрет на Фестивал Осма муза – 2007 г.
 • Награда Русе за култура – 2007 г.
 • Първа награда за най-добър исторически филм на Международния фестивал в Харков – 2005 г.
 • Специална награда на фестивала „Българската Европа“ - 2005 г.
 • Номинация на Фестивал Осма муза – 2003 г.
 • Награда Русе за култура – 2003 г.

Проекти

Проекти по оперативни програми:

 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, по Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”, Бенефициент: МОН, член на екипа, период 2012-2014 г.
 • Студентски практики - Фаза I по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“– академичен наставник. Период: 2017 г.
 • Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Проект BG05M2OP001-1.001-0001 - изследовател R4, Период 2019-2020 г.

 

Участие в проекти към Фонд „Научни изследвания" към МОН:

 • Университетски хуманитарен комплекс „Алма матер“ – програма „Диалози на паметта“:
  • Проект „Италианският скулптор Арналдо Дзоки и Българското освобождение“ – 2013 г., ръководител
  • Проект „Свети Димитрий Басарбовски – светец на два народа“ – 2014 г., ръководител
 • Проект за електронна форма на дистанционно обучение в електронна среда, 2013-2014 г., член на екипа

Проекти към Фонд "Научни изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски":

 • Възрожденска памет и локални маркери на средата в Северна България, 2018 г., ръководител
 • Човешкият фактор в британската външна политика 1833-1860 г., 2017 г., ръководител
 • Рилският манастир – християнско и национално духовно средище, 2016 г., ръководител

Лекционни курсове (титуляр)

 • Бакалавърски курсове в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „История на Българското възраждане“; „Извори и историография за Българското възраждане“; „Историческото документално кино в телевизията“; „Журналистика и периодичен печат през Възраждането“; „Българският църковен въпрос и влиянието на католицизма и протестантството“; курс на английски език за чуждестранни студенти „Медийно представяне на историята“
 • Магистърски курсове в магистърска програма на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Възраждане и памет“: „Българският църковен въпрос в контекста на международните отношения“; „Католическата църква в паметта на българите през Възраждането“; „В сянката на Клио: непознати италиански документи за българите от 18-19 век“
 • Лекционни курсове в магистърска програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България“ във Факултет по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съвместно с университет „Ла Сапиенца“ в Рим (Италия): „Съвременна история“; „Читалището като българска институция“; „Рекламна комуникация“; „Визуална антропология“
 • Лекционни курсове към катедра „Български език като чужд“ във Факултет по славянски филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в бакалавърска степен за чуждестранни студенти: „Българска цивилизация“ и в магистърска програма „Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд): „Визуализация на българското културно и историческо пространство“

Избрани публикации

Монографии:

Сборник с документи:

Статии: