Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Доц. д-р Иван Вълчев – Класическа археология

   

Приемно време:
понеделник 14.00-16.00;

четвъртък 11.00-13.00 в каб. 31

 

Телефон: (02) 9308/564

E-mail: ivulchev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

I_Valchev2

Биографични данни:

 • Средно образование: ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев
 • Висше образование: 2007 г. СУ „Свети Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност Археология
 • 2011 г. доктор по археология, тема на дисертацията „Извънградски светилища в римската провинция Тракия (І-IV в.)”
Специализации:
 • 2008 (август-септември): Солунски университет, Солун, Гърция
 • 2011 (май): American School of Classical Studies в Атина, Гърция
Научни интереси:

Класическа археология (Древна Гърция, Рим, римски балкански провинции), антична религия.

Избрани публикации:

Монографии и учебни помагала:

 1. Извънградските светилища в римската ровинция Тракия (I – IV век). София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2015.

Статии:

 1. Хадес и Персефона върху оброчна плочка от село Чоба, Брезовско. В: Изкуство и контекст. IV Младежка научна конференция. София 2008, 237-241.
 2. Бележки към светилището на Зевс Збелсурд при с. Големо село, Дупнишко. В: Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova. Sofia 2010, 199-206.
 3. Антиезическа кампания в диоцеза Дакия през 330-331 г.? В: Collegium Historicum. Т. І. София 2011, 348-357.
 4. Свещените извори в римска Тракия. В: Collegium Historicum. Т. ІІ. София 2012, 425-444.
 5. Религиозният живот в античното селище под съвременния град Хисаря. В: Сборник в памет на академи Д. П. Димитров. София 2013, 498-509.