Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Христо Беров – Съвременна балканска история

   

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

 

Телефон: (02) 9308/ 343

E-mail: berov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

hristo_berov

 

Биографични данни

 • 1997 г. – завършва Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян
 • 2002 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2003-2004 – учител по история в НГДЕК “Св. Константин – Кирил Философ”
 • от 2005 г. – асистент към катедра „История на Византия и балканските народи” към ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
 • 2015 г. - доктор по история
 • 2020 – доцент по съвременна балканска история към катедра „История на Византия и балканските народи”
Специализации:
 • Март 2011 – март 2013 г. – Външен консултант към Държавна Агенция Архиви към Министерски Съвет, България;
 • Март-Април 2009 – специализация във Филисофски факултет на Белградския Университет, Сърбия;
 • Февруари-Март 2008 – специализация във Филисофски факултет на Белградския Университет, Сърбия;
 • Януари-Март 2005 – специализация в Centre for Russian and East-European Studies към University of Toronto, Торонто, Канада.
Проекти:

Координатор на проекти

 • “Климат и история: Дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000“
 • „Създаване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания”
 • „Развиване и обогатяване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания“
 • „Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия.”

Член на проектни екипи

 • „Преходът: Гласове, образи и спомени”
 • „SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство”
 • Участия в Joint History Project към CDRSEE, със седалище в гр. Солун, Гърция на срещите в:
  2003 г. – Истанбул, Загреб
  2002 г. – Атина
  2001 г. – Букурещ

Избрани публикации:

 1. Стефан Дечански и имотите, дарени на Дечанския манастир. – В: Българското дарителство: История, съвременност и перспективи, н. ред. Пл. Митев, Карлово, 2003.
 2. Иван Калпазанов – „модерният“ предприемач на Габрово, сп. Минало, 1, 2006.
 3. Габровските фабрики – „биографии” и снимки – В: електронно историческо списание anamnesis.info, 2, 2006
 4. Проституцията в София и Белград в края на ХІХ и началото на ХХ век – В: електронно историческо списание anamnesis.info , 3, 2006 (в съавторство с Вл. Станев)
 5. Чужденците в габровската индустрия и влиянието им върху нейното развитие (1878-1912) – В: Модернизацията на България и Габрово, 1878-2006, Велико Търново, 2007
 6. Дейността на габровските индустриалци и модернизацията на един български град (1878-1912) – В: ІV Международен Семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 11-13 май 2006, София, 2008
 7. Индустриалният преврат на Балканите по примера на сръбския град Лесковац (1878-1912), сп. Минало, под печат.
 8. Балканската индустриализация и балканските „Манчестъри“: Лесковац и Габрово (1878-1912), Годишњак за Друштвено историjу, под печат.