Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / д-р Зозан Тархан, изследовател R2

   

Приемно време:

каб. 38 - уговорка по имейл

 

Телефон: (02) 9308/

E-mail: zozan.tarhan@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

https://uni-sofia.academia.edu/ZozanTarhan

Z. Tarhan

 

Биографични данни

 

 • 2012–2016: бакалавърска програма „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2016–2017: магистърска програма „Античност и средновековие“ със специализация по антична история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тема на магистърската теза – „Отношения и взаимодействия на Асирия с Урарту и новохититските царства в епохата на Ашурназирпал II и Салманасар III (883–824 г. пр.Хр.)“
 • 2016–2018: магистърска програма „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тема на магистърската теза – „Източно влияние в Елада в IXVI в. пр.Хр.
 • 1 февруари 2019 – 24 януари 2022: докторант по стара история, Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 24 януари 2022: присъдена образователна и научна степен „доктор“ в научна област Хуманитарни науки. Тема на докторската дисертация – „Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.)“
 • от март 2022: изследовател (R2), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специализации и стипендии

 • февруари 2022: Хайделбергски университет „Рупрехт Карл“, Институт по асириология (Федерална република Германия). Избрана след конкурс да участва в Research Laboratory, Masterclass: Cuneiform Epigraphy
 • юни 2021: стипендия в подкрепа на Sylff съмишленици, финансирана от The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Association
 • март 2021: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Департамент по древни близкоизточни изследвания (Федерална република Германия). Изследване върху темата на докторската дисертация, финансирано чрез стипендия на The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program
 • август–септември 2020: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Департамент по древни близкоизточни изследвания (Федерална република Германия), програма „Еразъм+“ с цел практика. Подготовка на дигитални учебни материали за студенти в сферата на Древния Близък Изток и участие в провеждането на инициативи на Martin von Wagner Museum
 • април–юли 2020: Technische Hochschule Nürnberg, Institut für Sprachen und Interkulturelle Kompetenz, VHB e-Learning Deutschkurse
 • октомври 2019 – юли 2020: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Департамент по древни близкоизточни изследвания, програма „Еразъм+“
 • септември 2019 – септември 2020: Вюрцбургски университет „Юлий Максимилиан“, Zentrum für Sprachen, Deutschkurse
 • септември 2017 – февруари 2018: Варшавски университет, Институт по археология, департамент „Археология на Древния Близък Изток“ и „Класическа археология“ (Република Полша), програма „Еразъм+“
 • септември 2015 – януари 2016: Тракийски университет (Одрин), департаменти „Протоистория и археология на Предна Азия“ и „Класическа археология“ (Република Турция), програма „Еразъм+“

Проекти

 • „Царски ритуали и култови празници в Новоасирийската империя“, ръководител, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, Министерство на образованието и науката, октомври 2022 – октомври 2023.

Археологически опит

 • 2013–2021: множество обекти в области Благоевград, Бургас, Видин, Кърджали, Ловеч, Плевен, София, Шумен Ямбол, както и района на Странджа планина; Ulucak Höyük в близост до Измир (Република Турция)

Членство в научни организации

 • International Association for Assyriology
 • Sylff Association

Лекционни курсове

 • Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.)“ през зимен семестър към магистърска програма „Античност и средновековие“, Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, Исторически факултет, Софийски
 • „Тракия и Изтокът“ през летен семестър към магистърска програма „Античност и средновековие“, Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научни интереси

Клинописни текстове и изследвания; акадски език; шумерски език; месопотамски ритуални, култови и гадателски текстове; древни семитски езици и култури; Новоасирийска империя; асирийска царска идеология; отношения и взаимодействия в Древния Близък Изток; археология на Древния Близък Изток; глиптика в Древния Близък Изток; източно влияние в Елада през геометричния и архаичния период; контакти между Тракия и Древния Близък Изток; контакти в Източното Средиземноморие

Публикации

Монографии

 • Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.). София: ИК „Гутенберг“, 2022.

Статии

 1. Neo-Assyrian Kings’ Perceptions of Assyrian and Non-Assyrian (Royal) Authority. In: DUBSAR, Cultural Contact – Cultures of Contact. Proceeding of the 66th Rencontre Assyriologique Internationale, Mainz and Frankfurt am Main, July 25–29 2022. Münster: Zaphon. (forthcoming)
 2. The Divination Motif on the Panagyurishte Amphora-Rhyton in Eastern Mediterranean Context. – Archaeologia Bulgarica, 2022 (3). (forthcoming)
 3. Гадателският мотив върху Панагюрската амфора ритон в контекста на Източното Средиземноморие. – В: Thracia. София: Българска академия на науките, 2022. (под печат)
 4. Secular and Cultic Feasts Provided by the Neo-Assyrian King. – In: DUBSAR, Eating and Drinking in the Ancient Near East. Proceeding of Rencontre Assyriologique Internationale, Turin, July 12–16 2021. Münster: Zaphon. (forthcoming)Ролята на царя като жрец в Ранната новоасирийска империя. – В: Societas Classica XI. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2021. (под печат)
 5. Отношения и взаимодействия между Асирия и Урарту в епохата на Ашурназирпал II и Салманасар III. – In: Jubilaeus VIII: Завръщане към изворите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 237-253.
 6. Ритуалните жертвоприношения в Древна Елада – форма на източно влияние.– В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis.София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019–2020. (под печат)
 7. The Origin, Diffusion and Significance of the Scene of the Lion-Bull Combat. – In: Orpheus, Journal for Indo-European and Thracian Studies, 26–27. Sofia: The Bulgarian Academy of Sciences Press, 2019–2020, pp. 76–88.
 8. Сцени на поклонение и ритуални жертвоприношения пред божествата върху месопотамските цилиндрични печати.– In: Societas Classica X. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 288-307.
 9. Отношения и взаимодействия между Асирия и Новохетските царства в епохата на Ашурназирпал II. – In: Thracia XXIII. София: Издателство на Българска академия на науките, 2018, с. 249–265.
 10. Елементи на източно влияние по предмети на критската торевтика. – In: Bulgarian e-Journal of Archaeology, Supplementum 6. София: Асоциация на българските археолози, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален институт по археология с музей към БАН, 2018, с. 91-101.
 11. Елементи на източно влияние по тимпан от остров Крит. – In: Societas Classica IX. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017, с. 224–235.
 12. Анализ на сцена върху печат MS 0689 от новоасирийската епоха. – In: Societas Classica VIII. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2016, с. 345–354.