Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев - Съвременна балканска история

   

 

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

Телефон: (02) 9308/ 343

E-mail: ivan.ilchev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

ivan_ilchev

Биографични данни

 • Средно образование в 114 гимназия с преподаване на английски език в София
 • Завършил специалност история (профил нова и най-нова обща история) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • 1978 Асистент в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • 1981 Кандидат на историческите науки, „България в балканската английска политика (1913 – 1918)“
 • 1984-1986 Гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Колумбус САЩ и Мерилендския държавен университет, САЩ
 • 1987 Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи
 • 1990-1991 Гост-професор в Центъра Уудроу Уилсън, Вашингтон, САЩ;
 • 1999-2000 Гост-професор в Университета на Чиба, Япония
 • 1993 Доктор на историческите науки, „Родината ми – права или не! Външнополитическа пропаганда на балканските народи“
 • 1995 Професор по нова и най-нова история на балканските народи
Административни длъжности
 • Член на ВАК – 1997-2002
 • Декан на Историческия факултет 2003-2007
 • Председател на научния съвет на ИФ – 2003 -2007
 • Ректор на СУ ”Св. Кл. Охридски” 2007–2011; 2011–2015 г.

Избрани публикации

Книги

 1. Докосвания до Америка /с Пламен Митев/. Фондация „Хемимонт“. С., 2003.
 2. Най-значимите българи на ХХ век. /съавтор/. С., 2002.
 3. La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origins a nos jours. Colibri, Sofia, 2002.
 4. История на България. Профилирано обучение /съавтор/. Планета 3, С., 2002.
 5. История на България. Учебник за 11-и клас на българските училища. /съавтор/. Планета 3, С., 2001.
 6. По на Запад, най на Запад – Япония. Писма на един гайджин. Колибри. С., Colibri, 2001.
 7. „Родината ми – права или не! Външнополитическата пропаганда на балканските на балканските народи, 1821-1923 г. С., 1995
 8. Рекламата през Възраждането. С., 1995. Академично издателство „Марин Дринов“
 9. България и Антантата през Първата световна война. С., 1990, с.319
 10. Уинстън Чърчил и Балканите /с Георги Гунев/ С., 1989

 

Съставителство, редакторство, бележки

 1. Глени М. Балканите 1804-1999. Рива, С., 2004 /истор. редакция, бележки/.
 2. Балканският комитет във Великобритания /1903-1946/. С., 2003.
 3. Източният въпрос, 1774-1923. /заедно с Борислав Гаврилов/. С., 1995, Университетско издателство.
 4. В.Радославов. Дневни бележки, 1914-1916. С., 1993. Университетско издателство.
 5. The Ethnic Situation in Bulgaria 1992. Sofia, Club 90 Publishers, 1993.
 6. Кризата в историческото развитие. С., 1992
 7. Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите. С., 1987 /съставителство, предговор и коментар/
 8. Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/. С., 1986, с.848 /съставителство и бележки/
 9. Джорджина М.Макензи, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С., 1983, с.148 /съставителство и бележки/.

 

Публикации в списания и сборници

 1. Грижата за телесната горница. В: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. С., 2004.
 2. Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене. В: Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков. С., 2004.
 3. Die Kunst des unmöglichen. Propaganda und Mutationen des Bulgarienbildes in „Europa“ - Öffentlichkeit Ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. H. Heppner, R. Preshlenova (Hrsg.). Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003.
 4. Minorities in Bulgaria According to History Textbooks Used in Bulgarian Schools – Sudosteuropa Mitteilungen, 2003, 2, p. 66-79.
 5. Турскосиньо и американско шарено. Прощъпулникът на американската дипломация – Български дипломатически преглед, 2002, 3, с. 95-99.
 6. Защитата на българската кауза пред света – Балкански щрихи в европейското минало. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2001, с. 156-177.
 7. Писма на един гайджин – Българска етнология, ХХVІ, 2000, 1.
 8. Освобождението – ГСУ, Официален отдел, т. 3, С., 2000.
 9. Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./ – Известия на държавните архиви, т. 72, 1999, с. 179-226; т. 73, с. 212-279.
 10. The Ethnic Relations in Bulgaria and the Structural Changes of Recent Years. – In: The Structural Changes in Eastern Europe after 1989. Budapest, 1997.
 11. The Bulgarian Muslims /with D. Perry/ – The Muslims in Europe. Birmingham, Great Britain,1997.
 12. Iakoruda, une ville-frontiere Bulgare sur la corde raide. – L’Europe et ses villes-frontieres. Interventions. Editions Complexe, Bruxelles, 1996, pp. 109-123.
 13. Митът за Сан Стефанска България като „Свещена крава“ на българския национализъм – История, 1996, 1.
 14. La science historique bulgare au cours des annaes 70 et 80. Histoire et pouvoir en Europe mediane. Sous la direction d’Antoine Mares. L’Harmattan,Paris, 1996, pp. 171-191.
 15. How To Win Friends and How To Influence Those Around Us – International Conference On The Balkans. The Carnegie Report and the Balkans Today. S., RVR, 1996.
 16. „The Muslims in Bulgaria,“ in Gerd Nonneman, Tim Niblock, and Bogdan Szajkowski, eds. Muslim Communities in the New Europe. Reading, Berkshire (UK): Ithaca Press, pp. 115-137.
 17. Карнегиевата анкета на Балканите през 1913 – Македония. История и политическа съдба. Т. ІІ. Знание, 1996.
 18. Митът за Санстефанска България като „свещена крава“ на българския патриотизъм – в.“Знаме“, г.VІ /ХХІ/, бр.17-18, март, 1995.
 19. Организация на външнополитическата пропаганда на балканските страни през Първата световна война.- Български военен преглад, ІІІ, 1995, извънреден брой
 20. „Другата война – България 1915-1918″, с.3-25. Същото загл. и на англ.език. 1996. Organization of the International Propaganda of the Balkan States During First World War – Bulgarian Military Review,1995.
 21. Карнегиевата анкета на Балканите през лятото и есента на 1913 г.- Увод към „Карнегиевата анкета“, Изд. „Абагар“, Велико Търново, 1995, с.5-24.
 22. My Country – Right or Wrong! The International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923- Bulgarian Historical Review, 1995, № 3
 23. Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин – 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения. С., 1994, с.35-59.
 24. Bulgarian Ethnic Groups: Politics and Perceptions / with D.Perry/ – RFE/RL Research Report, Vol. 2, № 12, 19 March, p. 35-40