Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / ас. д-р Петър Добрев – съвременна балканска история

   

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

 

Телефон: (02) 9308/ 343

E-mail: dobrev@clio.uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

30794848761_b43a069645_k

Биографични данни:

 • 2004 г. – средно образование в I Езикова гимназия, Варна
 • 2013 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • от 2015 г. редовен докторант към катедра „История на Византия и балканските народи“ в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Тема на дисертацията: „Чифликчиите Холевич в Османската империя, България и Румъния (XIX-XX век)"
 • от 2016 г. асистент по Съвременна балканска история в катедра „История на Византия и балканските народи“ към ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
 • 2019 г. - доктор по история

Проекти:

 • 2010- 2013 г. „Преходът: гласове, образи и памет“
 • 2011 г. „Наука у транзициjи: историja и параисториja“ - заедно с Философски факултет на Белградския университет
 • 2016-2017 г. „Държавата в икономиката на Балканите (1856-1914) по примера на България, Гърция и Сърбия“

Научни интереси:

Социална история на Балканите, история на аграрния въпрос, история на Добруджа, леви движения на Балканите

Избрани публикации:

Съставителство:

 • Паметта за прехода: Гласове от няколко български градове, Сдружение "Анамнезис", София, 2013
 • dВЕРСИЯ, Година I, Ропринт, София, 2016

Статии:

 • "De mediarevolutie van Bulgarie", в: Ablak. Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan, nr. 4, 2009
 • "Параисторията като бестселър - Стефан Цанев", в: ПреходBG, 2011, URL: http://www.prehodbg.com/?q=node/1451
 • "С носталгия по Живков, в очакване на Левски", в: Преходът в България - памети и рефлексии. Сдружение "Анамнезис", София, 2013
 • „Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа“, в : Съст. Даниела Иванова, Цветолин Недков, Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (XIX- XX в.) Сборник с изследвания., изд. „Ковачев“, Тутракан, 2015
 • „Архивът на чифкликчийското семейство Холевич (1834-1950 г. ) Опит за микроистория“, в: Сборник докторантски и постдокторантски четения 2015 г., Софийски университет, под печат
 • „Димитровград – от утопията към неудобното наследство“, в: dВЕРСИЯ, Година I, Ропринт, София, 2016
 • „Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие“, в: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, Варна, 2016, т. 1, Градското стопанство в българските земи през вековете.