Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Разпис на лекциите в магистърските програми

   

Разпис на лекциите в магистърските програми

 

 

Магистърска програма

 

Семестър / Курс

Геология и Палеонтология, Геохимия, Гемология І курс - РО
Управление на човешките ресурси II семестър - РО, специалисти
II семестър - РО, неспециалисти
IV семестър - РО, неспециалисти
II семестър - редовно обучение, специалисти, след ОКС ПБ
IV семестър - редовно обучение, специалисти, след ОКС ПБ
Регионална сигурност II семестър - РО, специалисти
II семестър - ЗО, неспециалисти
II семестър - след ОКС ПБ, РО, специалисти
Планиране и управление на териториални системи II семестър - РО, специалисти
ГИС и Картография
Регионално развитие и управление I курс - РО, специалисти
Екотуризъм І курс - ЗО
Културен туризъм І курс - ЗО
Туризъм І курс - ЗО, неспециалисти
IІ курс - ЗО, неспециалисти
Управление на туристически дестинации І курс - ЗО
Управление на туристически дестинации (след ОКС „Професионален бакалавър по туризъм“) І курс - ЗО
IІ курс - ЗО