Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Задължително

   

За да премине по-лесно процедурата при проверката в НАЦИД, е необходимо да сте подали следната задължителна информация:

1. Попълнени наукометрични показатели за последно заеманата академична длъжност, както и за последната научна степен.

2. Приложено сканирано копие на договора(в краен случай дипломата) за настоящата академична длъжност.

3. Приложено сканирано копие на дипломата за придобитата последна научна степен.