Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавните изпити на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска и магистърска степен, ще се проведат на 25-ти и 26-ти юли. Писменият изпит ще започне от 9 ч. на 25-ти юли, в зала А205.

 

БАКАЛАВРИ

АМГ
първа сесия: 14.07.2023 г. / втора сесия: 04.09.2023 г.

КФЕ
24.07.2023 г.(понеделник), 14:00 ч. в Б428
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

Физика и ККТФ
първа сесия: 24.07.2023 г. (понеделник), 9:00 ч. в заседателната зала (А415)
втора сесия: 14.09.2023 г. (четвъртък), 9:00 ч. в заседателната зала (А415)

КИ
първа сесия: 25.07.2023 г. / втора сесия: 04.09.2023 г.

 

МАГИСТРИ

ЯЕТ
12.07.2023 г. (сряда) от 11:15 часа в зала А315
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

БМУ и АКИК
24.07.2023 г. (понеделник), 9:15 ч. в Б428
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

 

 

Архив