Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

 

МП Медицинска физика

На 30.03.2022г. (сряда) от 10:15 ч., ще се проведат защити на дипломни работи. Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното: виж ТУК

МП "Теоретична и математическа физика"
30.03.2022 от 13:15 във В44

 

МП Метеорология

Защитите на дипломните работи ще се състоят на 20.04.2022 г. и на 14.07.2022 г. от 10 ч., семинар В60, Физически факултет.

 

 

Архив