Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

БАКАЛАВРИ

ЯТЯЕ
15.09.2023 г. (петък) от 11:15 часа в зала В29а
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

Физика и ККТФ
втора сесия: 14.09.2023 г. (четвъртък), 9:00 ч. в заседателната зала (А415)

 

МАГИСТРИ

ЯЕТ
29.09.2023 г. (петък) от 10:00 часа в зала В29а
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

МФ
27.09.2023 г., (сряда) от 10:15 часа - условия за явяване на защита

 

 

Архив