Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Савка Стоянова Петрова, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Савка Стоянова Петрова за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Метеорология
  • Тема: Връзка между интензитет на валежа и наелектризиране на облаците

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Мицева
Председател на научното жури: доц. д-р Стилиян Евтимов

Рецензии:

Становища: