Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йенс Боневиц, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Йенс Боневиц за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Параметризация и анализ на орографски ефекти в граничния слой, свързани със синоптични процеси

Председател на научното жури: доц. д-р Гергана Петрова Герова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: