Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христо Любомиров Илиев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Христо Любомиров Илиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Физика на вълновите процеси
  • Тема: Диодно напомпвани лазери със синхронизация на модовете излъчващи в спектралния диапазон между 1 и 2 μm

Научен ръководител: доц. д-р Иван Христов Бъчваров
Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Златанов Куртев

Рецензии:

Становища: