Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Петров Петров, Физически факултет

В15, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Георги Петров Петров за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Астрономия и астрофизика
  • Тема: Свойства на Сийфърт 2 галактиките с и без наблюдавани поляризирани широки линии

Научен ръководител: доц. д-р Иванка Меркова Янкулова
Председател на научното жури: доц. д-р Валери Костадинов Голев

 

Рецензии:

Становища: