Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димо Любомиров Арнаудов, Физически факултет

В44, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Димо Любомиров Арнаудов за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки
  • Специалност: Теоретична и математическа физика
  • Тема: ПЕРТУРБАТИВНИ И НЕПЕРТУРБАТИВНИ АСПЕКТИ НА ДУАЛНОСТТА МЕЖДУ СТРУНИ И КАЛИБРОВЪЧНИ ТЕОРИИ

Научен ръководител: проф. дфзн Радослав Христов Рашков
Председател на научното жури: проф. дфзн Стойчо Стоянов Язаджиев

 

Рецензии:

Становища: