Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боряна Иванова Маркова, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант
Боряна Иванова Маркова
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Влияние на условията в околната среда върху развитието на гръмотевичните облаци над Източна България

 

Председател на научното жури: доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Петрова Мицева

 

Рецензии:

Становища: