Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Стоян Христов Русев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на Стоян Христов Русев, за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Тема: Елипсометрия – апаратура, обратна задача и някои приложения
Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

Материали:

Рецензии:

Становища: