Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Евгения Петрова Вълчева, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на
Евгения Петрова Вълчева
за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Тема: „Хетероинтерфейси в III – нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие”

Председател на научното жури: проф. дфзн Иван Йотов Лалов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: