Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев, Физически факултет

Аудитория А315, Физически факултет

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките" на тема “Раманова спектроскопия на оксиди с перовскитоподобна структура”.

 

Председател на научното жури: проф. дфн. Иван Йотов Лалов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: