Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Георги Иванов Райновски, Физически факултет

Аудитория А315, Физически факултет

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките", специалност "Ядрена физика" на тема “Експериментално изследване на ниско енергетични М1 колективни възбуждания в атомното ядро”.

Председател на научното жури: проф. дфн Румен Василев Ценов

Материали:

Рецензии:

Становища: