Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Добромир Пресиянов, Физически факултет

А315, Физически факултет

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките" на тема "Радиологични проблеми, свързани с радона и нови методи за тяхното изследване"

Председател на научното жури: проф дхн Румяна Джингова

 

Материали:

Рецензенти:

Становища: