Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Цветан Стаменов Велинов, Физически факултет

А315, Физически факултет

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките" в направление 4.1 Физични науки на тема "Съвременни оптични микроскопски методи".

 

Материали:

Рецензии:

Становища: