Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Факултетен семинар / Архив

   

Предни години

2024

   
9 януари доц. д-р Николай Рачев - Актуални изследвания на членовете на катедра „Методика на обучението по физика“; Климатични промени обява
27 февруари проф. дфзн Виктор Иванов - Повърхностно усилено Раманово разсейване – принципи, практика, перспективи обява
26 март доц. д-р Снежана Йорданова - Спектрален метод за определяне на температурата на атомите във водороден разряд обява
2 април доц. д-р Стилиян Лишев - Процеси и фактори определящи работата на източниците на отрицателни водородни йони, базирани на индуктивни разряди обява
30 април доц. д-р Калин Стайков - Ограничение на Гаус-Боне гравитация а двойни пулсари обява

 

2023

   
7 март Nikolay Bochev - Broadcom at a glance ; Anton Koltz - Machine Learning Inside and Outside of EDA обява / запис
28 март Jan Jolie - Quantum phase transitions in the shapes of atomic nuclei обява / запис
30 май Prof. Maria Avramova and Prof. Kostadin Ivanov - Advanced Multi-Physics Multi-Scale Modeling and Simulation Frameworks for Nuclear Reactors обява
31 октомври доц. д-р Мариян Богомилов - ESSnuSB: най-мощният неутринен сноп в света обява
7 ноември доц. д-р Тодор Велчев - Разпределение на плътността в звездообразуващите облаци като ключ към тяхната физика обява
28 ноември проф. дфзн Александър Драйшу - Елементи от сингулярната фемтосекундна фотоника обява
5 декември доц. д-р Гергана Герова - Изследване на околната среда с високо-точни измервания от Глобалните навигационни спътникови системи обява

 

2022

   
10 февруари Anton Klotz - Cadence and Future of Megatrends in EDA обява
8 март проф. Румен Ценов - Неутрината и техните свойства - какво все още не знаем? обява / запис
5 април проф. Виктор Иванов - Едномерна физика във въглеродни нанотръби обява / запис
19 април д-р Даниела Донева: Черни дупки със скаларна коса – гравитационен колапс и сливане на двойни черни дупки обява / запис
3 май проф. Георги Райновски - Ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Един пример за експериментално изследване на структурата на атомното ядро. обява / запис
21 юни проф. Асен Пашов - Спектроскопия на двуатомни молекули. Приложна квантова механика. обява / запис
21 декември проф. Валерий Швецов - Neutrons in the Life Science обява / запис