Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Метеорология и геофизика

   

Ръководител доц. д-р Гергана Герова
каб.: В62
тел.: (02) 8161 291
e-mail: guerova@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

 

Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

доц. д-р Николай Рачев
каб.: В57
тел.: (02) 8161 289
e-mail: nick@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

доц. д-р Елисавета Пенева
каб.: В57
тел.: (02) 8161 289
e-mail: elfa@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

доц. д-р Ренета Райкова
каб.: В66
тел.: (02) 8161 389
e-mail: rraykova@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

доц. д-р Ренета Димитрова
каб.: В54
тел.: (02) 8161 324
e-mail: r.dimitrova@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

доц. д-р Веселин Тончев
каб.: В59
тел.: (02) 8161 712
e-mail: tonchev@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

гл. ас. д-р Милен Цеков
каб.: В67
тел.: (02) 8161 424
e-mail: tsekov@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

гл. ас. д-р Венцислав Данчовски
каб.: В55
тел.: (02) 8161 413
e-mail: danchovski@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

гл. ас. д-р Савка Петрова
каб.: В59
тел.: (02) 8161 315
e-mail: asavita@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

гл. ас. д-р Гергана Георгиева
каб.: В68
тел.: (02) 8161 383
е-mail: ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

физик Данко Иванов
каб.: B58
тел.: (02) 8161 253
e-mail: danko@phys.uni-sofia.bg
web: лична страница

физик д-р Люба Димова
каб.: В61
тел.: (02) 8161 629
e-mail: lyuba_dimova@phys.uni-sofia.bg

физик Маргрет Велизарова
каб.: В54
тел.: (02) 8161 324
e-mail: margretv@phys.uni-sofia.bg

техн. сътр.Татяна Младенова
каб.: В24
тел.: (02) 8161 264
e-mail: tatiana@phys.uni-sofia.bg

 

Контакти с бивши членове на катедрата

 

АРХИВ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ - Конференция посветена на 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков