Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Физика на кондензираната материя и микроелектроника / Лаборатория по физика и техника на полупроводниците

   

Адрес:
ул. "Галичица", 33а
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
1164 София
България

 

За лабораторията

ЛФТП извършва учебна и научна дейност в областта на високите технологии, които намират приложение в оптоелектрониката, микроелектрониката, телекомуникациите и други области. ЛФТП е много тясно интегрирана с катедрата по Физика на полупроводниците в учебната и научна дейности.

В ЛФТП се провеждат специализиращи практикуми за студенти от бакалавърска и магистърска степени от Физическия факултет, а също така от Химическия и други природни факултети.

Практикумът по високи технологии в Бялата стая - специализирано чисто помещение за полупроводникови високо технологични процеси включва пет упражнения. В лабораторните практикуми на бакалавърските и магистърските програми са включени някои технологични и измервателни методи, разработени в научно-изследователските лаборатории, напр.: » Епитаксиални технологии за израстване на тънки слоеве от полупроводникови съединения и твърди разтвори от групите А3В5 и А4В6. » Методи за структурни, оптични и електрични изследвания на полупроводникови материали и структури като: сканираща електронна микроскопия, Фурие спектроскопия, луминесценция, DLTS, лазерна диодна спектроскопия и др.

Чрез практикумите и дейността по време на изработка на дипломните си работи студентите получават отлична подготовка и по-късно добра професионална реализация. Част от тях работят в престижни университети във Великобритания, Ирландия, САЩ, Германия, Белгия и др