Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Информация за студенти / Обща информация / Административни процедури

   

ВАЖНО!!!
При неспазване на сроковете за записване за зимен и летен семестър съгласно заповед на Ректора следва отстраняване от СУ.

 

Контакти:

Каса Отдел "Студенти"
  сграда А, ет. 1, ст. 114
тел. 02 8161 813
  сграда А, ет. 4, ст. 411
тел. 02 962 49 67, 02 8161 872

 

1.Записване за семестър

а) зимен семестър (втори и по-горен курс)

  • отдел "Студенти" - справка за взетите изпити
  • заплащане на такса - каса / банков път / СУСИ
  • отдел "Студенти" - заверка

б) летен семестър

 

2. Протокол за изпит

  • съгласуване в отдел Студенти
  • плащане в каса
  • издаване на индивидуален протокол в отдел Студенти

 

3. Дипломиране

 

4. Изготвяне на диплома

  • след защита на дипломна работа представяне на 1 снимка в отдел Студенти (паспортен формат)
  • следене на информацията в сайта за промоция на випуска