Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

доц. д.н. Калоян Симеонов
kdsimeonov@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан - дистанционна форма на обучение; международно сътрудничество; информационни дейности; академичен и административен състав

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – понеделник, 10.00 – 11.00 ч.
  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – вторник, 10.00 – 11.00 ч.

 

доц. д-р Елена Калфова
elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан - бакалаври; национални и международни проекти; акредитация; Кариерен център; материално-техническа база

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – вторник, 15.00. – 16.00 ч.
  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – сряда, 15.00 – 16.00 ч.

 

доц. д-р Анна Бешкова
annabeshkova@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан – магистри; продължаващо образование; работа със средните училища; научноизследователска дейност и вътрешни проекти по ФНИ на СУ

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – петък от 14.00 – 15.00 ч.
  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – понеделник от 14.00 – 15.00 ч.

 

доц. д-р Борис Попиванов
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

заместник-декан - докторанти, пост-докторанти и млади учени, преподавателска и студентска мобилност; връзки с обществеността; алумни клубове; работа със студентите (студентски клубове и факултетен студентски съвет)

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – понеделник от 11.00 – 12.00 ч.
  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч.

 

доц. д-р Милена Миланова
mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

Заместник-декан – Публикационна и библиотечна дейност; Индексиране и рефериране на научни издания на ФФ; Дигитална трансформация.

Приемно време:

  • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч.
  • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – вторник от 11.00 – 12.00 ч.