Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Ръководители на катедри

   

Катедра “Философия”

проф. д-р Веселин Дафов

 

Катедра “История на философията”

проф. дфн Александър Кънев

 

Катедра “Логика, етика и естетика”

проф. д-р Тодор Полименов

 

Катедра “Катедра по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология”

доц. д-р Людмила Андреева

 

Катедра “Социална, организационна, клинична и педагогическа психология”

проф. д. пс. н. Людмил Георгиев

 

Катедра “Социология”

проф.д-р Боян Знеполски

 

Катедра “Политология”

доц. Светослав Малинов

 

Катедра “Библиотекознание, научна информация, културна политика”

доц. д-р Милена Миланова

 

Катедра “Публична администрация"

доц. д-р Албена Танева

 

Катедра “Европеистика”

доц. д-р Николина Цветкова

 

Катедра “История и теория на културата”

доц. д-р Галина Гончарова

 

Катедра “Реторика”

доц. д-р Герасим Петрински