Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Психология / Социална и криминална психология (за студенти, завършили бакалавърска степен по психология)

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовнa

 

Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев

 

Координатор: Левена Езекиева

 

е-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

 

тел.: 9308 476

 

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

 

Прием: от зимен семестър.

 

Условия за прием – важат за кандидати за места в държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:

 

 

1. В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена бакалавърска степен по Психология.

 

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Мн. добър (4,50);

 

3. Мотивационно интервю с всички кандидати. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

 

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.