Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / УНИВЕРСИТЕТСКА ПРОГРАМА ЗА АНГАЖИРАНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА В КЪСНА ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

   

 

!!!! - Записването е удължено до 15.09.2023 г.

3 та възраст

Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е водещ образователен и научно-изследователски център в областта на хуманитарните и социалните науки в България и е силно ангажиран с активното социално включване на хората в късна зряла възраст. В тази връзка ние предлагаме обучение за хората от третата възраст, насочено към справяне с преживяването на чувство за „празнота“ след пенсионирането им. Програмата за хората от третата възраст е начин за по-нататъшно развитие, възможност за активно социално включване и устойчивост в нов етап от жизненото развитие на личността. Обучението е безплатно.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

Документи за кандидатстване се приемат от 21.08.2023г. до 15.09.2023г. от 9,30 до 12,00 часа и от 13,30 до 16,00 ч. в каб. 62, на място - Ректорат, бул. „Цар Освободител“ 15, Южно крило, етаж 3, или на електронен адрес: d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба по образец

 

Молбата за кандидатстване е типова и в нея трябва да бъдат посочени желаните за посещаване курсове, подредени приоритетно. Максималният брой курсове, които могат да бъдат посочени от кандидатите, е 5 /пет/.

 

2. Копие от диплома за завършено последно образование – висше или средно. От копието трябва да става видно какъв е средният успех от дипломата.

 

Одобрените за обучение кандидати ще бъдат информирани и следва да потвърдят своето участие не по-късно от 20 септември 2023 г. в каб. 62, (Ректорат) или на електронен адрес: d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg. При потвърждаването курсистите ще получат програмата за обучение по дни и часове.

Срок на обучение – 25 септември - 20 октомври 2023 г.

 

Приложение: Молба- образец.