Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Слово на проф. Карабельова, декан на Философски факултет, при откриването на учебната 2020/2021 година на 1 октомври 2020 г.

   

Уважаеми студенти първокурсници,

Драги колеги и гости!

 

Имам удоволствието от името на Деканското ръководство и лично от свое име да ви приветствам с „ДОБРЕ ДОШЛИ“ във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Традиционно Философският факултет открива академичната година в Алма матер, в емблематичната 65-та аудитория на Ректората. Днес по обясними причини това става на необичайно, но много красиво място - в прекрасен парк, от сцена, която представя културните достижения на изтъкнати творци. Въпреки предизвикателствата, с които трябва да се справяме в тази непозната и неопределена ситуация, този ден е началото на нещо ново и непознато за вас.

 

IMG_5893

Вие ставате част от академичната общност на един от най-големите факултети в най-престижния Университет в България. Философският факултет е най-големият не само по броя студенти в трите степени на обучение (бакалавър, магистър и доктор). Той е и един от най-авторитетните сред академичната колегия в СУ, тъй като преподавателите, изследователите и специалистите се отличават със сериозен научен потенциал.

Нашият факултет, смело мога да заявя, налага стандартите за високо качество на образователната и научната дейност в Университета и в страната. Философският факултет се отличава с отстояването на идеите за академичната свобода и на принципите за активна гражданска позиция и ангажираност относно съвременните социални процеси. Като основен източник на знание и професионална подготовка в областите на функционирането на човека, обществото и културата, Философският факултет на СУ е бил и продължава да бъде в центъра на обществено-политическия и културен живот на страната. В критични периоди на развитието той е играл ролята на морален коректив, на инициатор на значими обществени промени. С това е свързана и мисията на нашия факултет - да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 

IMG_5915

Започвате първата степен от висшето си образование в най-доброто висше училище в страната, във факултета с едни от най-желаните специалности, които категорично заемат първите места в рейтинговата система.

Във Философския факултет ние имаме привилегията да обучаваме най-добрите студенти в страната ни. Мисията ни като преподаватели е да предадем любовта си към знанието на нашите студенти, да стимулираме най-висшата човешка добродетел - стремежа към съвършенство, и да намерим начини за реализация на високия човешки потенциал. Възползвайте се от знанията на своите преподаватели, не се страхувайте да влизате в сериозни и задълбочени дискусии. Предизвиквайте преподавателите си със своя ентусиазъм да търсите и намирате отговорите на въпросите, които ви вълнуват.

Условията, в които ще учите, както ще се убедите сами, не са идеални и в някои отношения са далеч от желаните и от нас. Уверявам ви, че въпреки финансовите затруднения полагаме усилия и се опитваме да правим и невъзможното, за да направим условията, в които да учите, по-добри. По-важното е обаче да се научите да мислите критично и гъвкаво, за да бъдете конкурентни в този забързан и непредвидим свят, в който живеем.

 

IMG_5960

Като част от Философския факултет вие имате правата и привилегиите от общността на колегията, но и отговорността и ангажимента да защитавате доброто име на факултета, да бъдете достойни за него и Университета.

Освен да учите, не забравяйте и да се забавлявате. Тук вие ще срещнете приятели за цял живот, не пропускайте да се включвате в инициативите, организирани от факултета, затова следете редовно нашия сайт, за да бъдете информирани за всички събития, които се организират и провеждат не само във факултета, но и в университета. А те, както сами ще се убедите, са много и дават възможности за развитие на студентите.

Във Факултета се предоставят и много възможности за мобилност на студентите в чуждестранни университети по програмата „Еразъм“. Възползвайте се от тях, за да се запознаете с начина на преподаване в другите университети и ще се убедите, че качеството на образование, което получавате тук, е в някои отношения на много по-високо ниво. Възползвайте се, за да разширите хоризонтите си, да се докоснете до друга култура и да изградите своя мрежа от познати и приятели, с които да съпреживявате заедно важни моменти в живота си оттук нататък.

 

IMG_5967

Искам да поздравя и вашите близки и роднини, които винаги са близо до вас и искрено ви подкрепят и се радват на вашите успехи. На преподавателите и колегите от администрацията желая повече ентусиазъм, за да справим с общи усилия и да преминем по-леко и с достойнство през годината, която ни предстои.

Искам да завърша с едно послание - когато ви питат къде учите или пък след години ви попитат къде сте завършили, с гордост и достойнство да отговаряте - във Философския факултет на Университета, защото споделям мнението на колегията, че Университетът на България е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

 

Желая на всички много здрава и ползотворна академична година!

 

НА ДОБЪР ЧАС! МНОГО ЗДРАВЕ, УСМИВКИ И УСПЕХИ!