Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Резултати от апробиране на методи за научни изследвания представиха докторанти по време на семинар на 15 декември 2017 г.

   

Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ се проведе на 15 декември 2017 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”.

IMG_4852a

 

В семинара участват 20 докторанта. Някои от тях представиха резултати от научни изследвания, използвани от тях методи, планове за анализи и апробирани научни подходи.

 

Докторантите Надя Бирежакли, Иван-Петър Йончев, Мария Методиева, Десислава Антова, Пенка Василева-Георгиева, Велина Христова, Анита Николова и други представиха в презентации, доклади и постери свои идеи, планове, резултати и дизайн на научни изследвания.

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова направиха анализи на представените от докторантите резултати от техни научни изследвания. Доц. Харалампиев и д-р Петя Славова, които бяха лектори на първия семинар, дадоха на докторантите съвети и препоръки от методологична гледна точка как да се усъвършенстват уменията им при реализиране на техните изследвания.

 

Untitled-2

Дискусиите показаха ползата от това как да се прилагат методи, като е налице приемственост и устойчивост от дейностите по проекта. На първия семинар са дадени знания. На втория семинар са показани добри примери от защитили дисертации млади учени и от университетски преподаватели. На третия семинар докторантите вече се включват в интерактивна академична комуникация. Практико-приложните аспекти на получените теоретични познания се демонстрират от младите изследователи, които поставят фокус върху:

 

- планиране на научни изследвания;

 

- използване на утвърдени и съвременни методи;

 

- подготовка на изследванията и реализирането им;

 

- представяне на обобщени резултати от проучвания.

 

 

 

Семинарът се ръководи от проф. дфн Иванка Мавродиева.

 

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова

 

Третият семинар е дейност от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”)