Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ

   

При заразяване или контакт със заразено лице с вируса, предизвикващ COVID-19, студентите, преподавателите и служителите са задължени да:

 

 

 

  1. Уведомят Декана на ФФ с изпращане на съобщение на служебен адрес: Info-adminff@phls.uni-sofia.bg Студентите посочват три имена, курс и специалност.
  2. Излязат незабавно в 14- дневна карантина или да предоставят PCR отрицателен тест на посочения по-горе електронен адрес.

 

 

 

Препоръки към преподавателите и служителите

 

  1. Всеки преподавател, който води присъствени лекции/упражнения, изготвя списък на присъствалите на занятията студенти, като отбелязва датата на провеждане.
  2. Списъците се изпращат по електронната поща на инспекторите по катедрите. Те съдържат името на дисциплината, имейл и факултетните номера на студентите, присъствали на занятието. Тези списъци нямат отношение към последващо оценяване на студентите. Списъкът може да бъде изготвен на хартия, сниман/сканиран с телефон и изпратен на инспектора на съответната катедра/специалност.
  3. При зараза или контакт със заразено лице с вируса, служителят, който обслужва електронния адрес за съобщения, установява връзка с инспектора на съответната катедра и изисква списъка на съответния курс, с който лицето е било в контакт. Служителят ги уведомява за последващите действия от тяхна страна - излизат незабавно в 14- дневна карантина или предоставят PCR отрицателен тест.

Заповед на Ректора на СУ