Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

   

 

Уважаеми студенти,

 

 

 

Изключително важно е участието ви в оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план. Затова ви приканваме да попълните електронните анкетни карти за студентска оценка. Събраната по този начин информация е от взаимна полза както за вас, така и за преподавателите ви, защото:

 

1. Вашето мнение става значимо.

 

2. След края на сесията преподавателите ще получат обобщени оценки под формата на проценти и средни стойности, което ще им даде възможност да подобрят своята работа.

 

3. Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

 

 

 

Достъп до анкетните карти за студентска оценка на преподавателите

 

Анкетата за студентска оценка на преподавателите ще е активна последните четири седмици от семестъра. По време на изпитната сесия анкетата няма да е активна.

 

 

 

Конкретните стъпки за достъп до анкетата са следните:

 

1. Влезте в Мудъл на адрес http://elearn.uni-sofia.bg/.

 

2. В горната дясна част на екрана изберете Вход и се регистрирайте с потребителското си име и паролата от СУСИ.

 

3. В горната лява част на екрана се избира Навигация - Моето табло.

 

4. Появяват се всички курсове, в които сте записан(а).

 

5. Моля, попълнете анкетната карта за студентската оценка на преподавателите за всеки от курсовете, в които сте записан(а). Това става като влезете последователно във всеки курс и изберете „Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2017/2018“.

 

6. Когато влезете в анкетната карта, най-отгоре на страницата излиза наименованието на курса. Полето за името на преподавателя е задължително за попълване.

 

7. Ако курсът няма асистент или титулярът сам си води упражненията/семинарните занятия, тогава в полето за името на асистента трябва да напишете „Няма“ и съответно секция „ІV. Оценка за работата на асистента“ също не се попълва, както и въпрос №9. Ако курсът има асистент, различен от титуляра на курса, се попълва полето с името на асистента и се отговаря на всички въпроси в анкетната карта.

 

 

 

Студентската оценка на преподавателите е анонимна. На преподавателите няма да бъдат предоставяни индивидуалните отговори на студентите.