Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Научна конференция „Съвременни методи и методики за научни изследвания” се проведе на 30 март 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

   

20 участника в научната конференция представиха резултати от изследвания по време на научната конференция „Съвременни методи и методики за научни изследвания“. Тя се проведе на 30 март 2018 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Capture1

Ключов лектор в конференцията е проф. дфн Иванка Мавродиева, която представи своя методика, свързана с написване на научна статия. Тя изведе основни етапи и стъпки, както и особености при подготовката и публикуването на научни статии.

IMG_5037

 

В панелите на конференцията се включиха млади и утвърдени учени и докторанти от Философския факултет, Богословския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по журналистика и масова комуникация, Биологическия факултет от СУ „Св. Климент Охридски”, както и независими изследователи от други институции. Те представиха свои резултати от научни изследвания с акцент върху използваните от тях методи и методологии, сред които са Q-методологията, дълбочинни интервюта, киберетнографско наблюдение, анкетни карти, исторически обзор, многофакторен анализ, сравнителен анализ и други. Участниците представиха резултати от изследвания и работа с извори, източници, бази данни, онлайн ресурси и други, както и анализиране на манускрипти, автентични текстове, документи и други.

IMG_5079

 

По време на дискусиите, които бяха много ползотворни и интересни, участниците получиха препоръки и съвети от модераторите и от останалите участници.

IMG_5243

 

Отличителна черта на конференцията е, че е осигурена приемственост спрямо предходните проектни дейности, а именно трите предходни обучителни семинара, свързани с количествените и качествените методи за научни изследвания. В тази конференция докторантите и младите учени, участвали в предходните семинари, успешно демонстрират усвояването на знания за методи и методики, както и умения за реализиране на научни изследвания.

IMG_5201

 

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова

 

Научната конференция е дейност от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”)