Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Научна конференция Лайбниц - 300 години безсмъртие

   

За 300 годишнината от смъртта на Лайбниц на 14.11.2016 г. катедра История на философията към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира научна конференция. В нея могат да участват преподаватели, изследователи, студенти в магистърски и докторантски програми, както и лица с интерес към делото на Лайбниц или към тематика, повлияна от него от областта на философията, математиката, логиката, физиката, механиката, палеонтгологията, минното дело, политиката, историята, езикознанието и др.

 

Програма

 

Научна конференция „Лайбниц – 300 години безсмъртие“

 

14 ноември 2016 г., понеделник

 

Първа заседателна зала на СУ „Св. Климент Охридски“

 

10:00-10:20 Откриване на конференцията, проф. Димитър Денков, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“
Конусът на Лайбниц и фундаменталната онтология

 

10:20-10:40 доц. д-р Камен Лозев, Философски факултет, катедра „Философски и политически науки“, ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград
Мечтата на Лайбниц: Characteristica universalis

 

10:40-11:00 Prof. Zoran Dimic, PhD, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University in Nis
The end of the optimism and Leibnitz’s concept of science

 

11:00-11:20 проф. Стилиян Йотов, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“
Номинализмът на Хобс и младият Лайбниц

 

Дискусия: 11:20-12:00

 

Обедна почивка: 12:00-13:30

 

13:30-13:50 доц. д-р Огнян Касабов, катедра „Логика, етика, естетика”, СУ „Св. Климент Охридски”
„Според тях всяка част от материята има свои собствени възприятия”: квази-лайбнициански мотиви в „Истинната интелектуална система на Вселената“ на Ралф Къдуърт

 

13:50-14:10 доц. д-р. Георги Белогашев, Катедра „Философски науки ”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Лайбницовата корелация душа-тяло през научния ракурс на Димитър Михалчев

 

14:10-14:30 гл. ас. д-р Силвия Кръстева, Философски факултет, катедра „Философия“, ЮЗУ „Неофит Рилски“,
Онтологически и логически проекции на Лайбницовия Закон за достатъчното основание

 

14:30-14:50 гл. ас. д-р Васил Видински, катедра „История на философията”, СУ „Св. Кл. Охридски”
Няколко съвременни научни разбирания за случайността съпоставени с възгледите и понятията на Лайбниц

 

Дискусия: 14:50-15:30

 

Кафе пауза: 15:30-16:00

 

16:00-16:15 гл. ас. д-р Десислава Дамянова, катедра „История на философията”, СУ „Св. Кл. Охридски”
Лайбницовата рецепция на древнокитайския символизъм

 

16:15-16:30 д-р Александър Иванов
Към въпроса за афинитета на Лайбниц към китайската натурфилософия

 

16:30-16:45 докторант Красимира Криворова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“
Вятърните мелници в най-добрия възможен свят

 

16:45-17:00 докторант Лидия Кондова, катедра „История на философията“, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Лайбниц и машината на квазивечното движение

 

17:00-17:15 докторант Никола Неделчев, катедра „Философия“, СУ „Св. Климент Охридски“
Законът на Лайбниц и Теорията за психофизичната идентичност

 

Дискусия, Закриване на конференцията: 17:15-18:00