Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Международно докторантско училище в Творчески дом на СУ в Китен от 25 юни до 2 юли 2016г.

   

 

Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Жан Моне Мрежата „Европейска идентичност, култура, обмени и многоезичие“ организират международно докторантско училище в Творчески дом на СУ в Китен от 25 юни до 2 юли 2016 г.

В 30 часа лекционни и семинарни занятия докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции по темата за Европа в социалните и хуманитарни науки, както и да представят собствените си работни хипотези пред учени от Европа и света. Участват гост лектори от България, Великобритания, Ирландия, Полша, Франция, Бразилия, Нова Зеландия, САЩ, Мексико, Виетнам, Китай и др. и докторанти от 12 страни от Европа и света. За повече информация посетете www.euromec.eu.

 

Участниците получават до 6 кредита в зависимост от представянето си.

 

10 докторанти от Философски факултет получават пълна стипендия, покриваща всички разходи – дневни, квартирни и пътни - за горепосочения период.

 

20 докторанти от ФФ или други факултети на СУ „Св. Климент Охридски” получават право на участие, като съответните разходи заплащат чрез фондове на факултетите си или лично.

 

10 докторанти получават европейска пълна стипендия от Жан Моне Мрежата.

 

 

 

Документи за кандидатстване

1. Молба за участие, мотивация и посочен вид финансиране.

 

2. Копие от заповед за зачисляване на докторантура.

 

3. СV; списък публикации, участия в конференции и семинари и др.

 

Информация, подаване на документи и срокове

 

За информация и подаване на документи: канцелария на ФФ, Ректорат, 47 кабинет – Ирена Черешарова; на е-mail cheresharova@phls.uni-sofia.bg – краен срок 31 май 2016 г.

 

Подборът се извършва по документи от Деканския съвет на ФФ, като предимство при равни условия имат както следва:

 

  1. Докторанти на ФФ, участвали в курсове на Докторантското училище на ФФ.
  2. Докторанти по социални, хуманитарни и педагогически науки.

 

За резултатите от подбора кандидатите ще бъдат уведомени до 6 юни 2016 г.