Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти/докторанти с цел обучение/изследователска дейност за мобилност по програма ЦЕПУС - Проект „Философия и интердисциплинарност“, за академичната 2021/2022г.

   

Конкурсът касае специалностите Психология, Философия, Социология и Политология.

 

 

Уважаеми студенти и докторанти,

 

 

 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти/докторанти с цел обучение/изследователска дейност за мобилност по програма ЦЕПУС - Проект „Философия и интердисциплинарност“, за академичната 2021/2022 г.

 

Информация за университетите, с които ФФ има сключени договори, брой места и продължителност, можете да намерите в приложен файл.

 

Студентите/докторантите, които желаят да участват, трябва да попълнят заявление, което е приложено в отделен файл.

 

Крайният срок за предаване на документите е 12.01.2021 г.

 

Документите изпращайте на г-жа Левена Езекиева l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Приложение: